Σημαντικές ημερομηνίες

Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ξεκινήσουν το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 26-4-2023 έως και τις 16-6-2023