Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι 3200 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής:

i.              20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.

ii.             40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του α’ εξαμήνου

iii.            40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του β’ εξαμήνου